Cursos e outras actividades formativas

 

FORMACIÓN VIRTUAL  logo_faitic

 

 

FORMACIÓN PRESENCIAL

  • Sesións de acollida ao alumnado de 1º curso: realizadas a comezos de cada curso académico, están orientadas a informar aos novos estudantes dos servizos bibliotecarios e formar no manexo do catálogo.
     
  • Sesións programadas pola Biblioteca en bases de datos e outros recursos de información.
     
  • Sesións solicitadas polos usuarios/as: feitas á súa medida, tanto nos contidos coma nos horarios. Poden ser tamén peticións de docentes para impartir formación axustada ás necesidades da súa asignatura e dos seus estudantes.
     

 

 

 

Para contactar: 986 813843 / referencia@uvigo.es
Síguenos en twitter