Repositorio Investigo

Investigo é o repositorio institucional da Universidade de Vigo que recolle, difunde e preserva a produción científica do seu persoal investigador. Artigos, libros, capítulos ou partes de libros, contribucións a congresos e teses de douturamento lidas na universidade, constitúen os contidos do repositorio.

  • Se desexa buscar en Investigo, utilice a barra de busca situada no menú da dereita da pantalla ou algunha das modalidades de navegación que se ofrecen no menú da esquerda ("Buscar por índices" oun "Navegar por facetas").
  • Se desexa depositar un documento, cómpre identificarse no enlace "O meu Investigo". Despois pulse no enlace "Enviar", no menú da dereita, e siga as instrucións.

A xestión e mantemento de Investigo correspóndelle á Biblioteca Universitaria.  Para máis información sobre o repositorio consulte as seccións de axuda no menú da dereita ou contacte con investigo@uvigo.es.

Acceder a Investigo