Salas de traballo en grupo

Nalgúns dos seus puntos de servizo, a Biblioteca Universitaria ofrece ao público salas para traballar en grupo. Coa finalidade de que todas as persoas usuarias teñan igualdade de oportunidades no acceso a estas salas, a Biblioteca ten establecida unha normativa para a súa utilización e reserva.


Bibliotecas que ofrecen espazos de traballo en grupo:

Ciencias Experimentais (campus Vigo)

Económicas e Empresariais (campus Vigo)

Industriais-Minas (campus Vigo)

Telecomunicaciòn (campus Vigo)