Bibliometría

A Área de Servizos Bibliométricos é a unidade da Biblioteca Universitaria que presta servizos de apoio á investigación e á xestión bibliotecaria mediante a elaboración de estudos e informes sobre literatura científica empregando indicadores bibliométricos. Nesta área:
  • analizamos a produción científica dos membros da Universidade de Vigo
  • elaboramos estudos e informes bibliométricos a solicitude doutras unidades da universidade
  • realizamos informes bibliométricos como apoio á xestión bibliotecaria
  • asesoramos ao persoal investigador en materia de publicación e difusión científica

+ información

 

Contacto: Ana B. Martínez Piñeiro  |  Tfno. 986 813 846  | bibliometria@uvigo.es

 

Impacto: boletín de información bibliométrica da Universidade de Vigo