Adquisicións

A Biblioteca é responsable da compra de todo o material bibliográfico e documental solicitado pola comunidade universitaria da Universidade de Vigo: material impreso, sonoro, audiovisual etc.

Todos os membros da comunidade universitaria poden solicitar e/ou suxerir a compra de fondo bibliográfico:

O persoal da Sección de Adquisicións está á súa disposición para calquera información ou aclaración sobre as novidades, provedores, prezos, estado dos pedidos etc.

 

Campus Vigo

Ana Quiroga Fraga |  xsadqui@uvigo.es  |  Tfno. 986.813.846

 

Campus Ourense

Gloria Araujo Poutas  |  subdrbco@uvigo.es  |  Tfno. 988. 387.285

 

Campus Pontevedra

Charo Pascual Matarranz |  subdibcp@uvigo.es  |  Tfno. 986.801.996