Espazos de estudo e traballo

Nalgúns dos seus puntos de servizo, a Biblioteca Universitaria ofrece ao público espazos e salas para traballar en grupo. Coa finalidade de que todos os usuarios/as teñan igualdade de oportunidades no acceso a estes espazos, a Biblioteca ten establecidas unhas normas para a súa utilización e reserva.

Bibliotecas que ofrecen espazos de traballo en grupo:

  • Ciencias Experimentais (campus Vigo)
  • Económicas e Empresariais (campus Vigo)
  • Industrias-Minas (campus Vigo)
  • Telecomunicación (campus Vigo)